[home ] [ up ] [ send e-mail ]

PUBLICATIONS (many of them downloadable) of Hans Abbing 

 

in Dutch and English 

 

  Creative Commons License
Before reading or downloading please note that all the texts in this website are licensed under a Creative Commons License. For details click here.

 

Because sometimes the final publication is not available in digital form, small differences may exist between the downloadable versions and the published versions.

 

Books

 

Forthcoming: (2015) The Art Period and its forthcoming end. Will art become common after two centuries of glory? Amsterdam, Amsterdam University Press. (Previous title: Value of Art)

Click here to have a look at the provisional Table of Contents and read draft versions of chapters of the book.

Van hoge naar nieuwe kunst, Historische Uitgeverij, Groningen 2009, p.142 (From High Art to New Art)

English SYNOPSIS of the book (essay) From High to New Art, COVER PICTURE, COVER TEXT and TABLE OF CONTENTSK

SYNOPSIS, OMSLAGTEKST en INHOUDSOPGAVE,

Lees veelzeggende, negatieve / boze kritieken: Christiaan Weijts in de NRC; Tjako Fennema in Concept; Roland de Beer in de Volkskrant, Cyrille Offermans in de Groene

 

From High to New Art Amsterdam, Vossius Pers / Amsterdam University Press: 2006. Click to view or download the digital text. (Please use this text instead of the published text, which has black and white instead of colored figures; moreover one of the figures in the published text is incorrect.)

Text inaugural lecture on graying of high art audiences and informalization in consumption practices of non-high art performances.

 

Why are Artists Poor. The Exceptional Economy of the Arts Amsterdam University Press, Amsterdam 2002, p.367. Fourth Print 2008. Translated in Japanese, Chinese and Korean. Translations in Farsi and Portuguese are forthcoming.

The book is available in print and as e-book: click here

The book can also be downloaded for free as pdf: click here

SAMENVATTING (Summary in Dutch)

ANEKDOTEN bij de aanvang van elk hoofdstuk (in Dutch).

 Een economie van de kunsten, Beschouwingen over kunst en kunstbeleid, Groningen: Historische Uitgeverij Groningen, 1989, 273 pagina's (herdrukt in 1993)

 

Economie en cultuur, De subsidieproblematiek in de economische theorie, alsmede aanzetten tot een economie van de kunsten, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1978, 225 pagina's.

Abbing,J.R., 'Economics and Art, The rationale of public support and the false road of economic concretism' (1979) is the corrected and improved version of Economie en Cultuur. (This unpublished manuscript was commissioned by the European Council. It is available in the library of the Boekmanstichting in Amsterdam: www.boekman .nl.)

 

 

Articles, Book Sections, Papers, Lectures, Columns and Reviews

 

Notes on the Exploitation of Poor Artists. After correction by a native speaker this text will be published in the edited book A Joy Forever. The Political Economy Of Social Creativity, MayFly books,  2014. Earlier I presented this text at the conference The Labour of the Multitude? The Political Economy of Social Creativity 20-22/10/2011 in Warsaw, organized by the Free/Slow University of Warsaw 

 

(In German) Künstlerarmut in Europa. Empfehlungen für politische Entscheidungsträger. Theses presented at a meeting of the IGKB (Internationale Gesellschaft der Bildende Künste) with members of the European Parliament in Kehl on 21-11-2012. Translation by Stefan Beck.

 

Poverty in the Arts. Recommendations for Policy Makers. Theses presented at a meeting of the IGKB (Internationale Gesellschaft der Bildende Künste) with members of the European Parliament in Kehl on 21-11-2012.

 

Een speelse canon voor de popmuziek. (2011) De muziek zegt alles, De top 2000 onder professoren. Amsterdam, L.J.Veen.

 

"Poverty and Support for Artists". A Handbook of Cultural Economics, 2nd edition. R. Towse. Cheltenham, UK, Edward Elgar. 2011. (This is a much revised version of the 2003 article "Support for Artists" in the 1st edition of the Handbook.)

 

On the difficult situation of Symphony Orchestras and what can be done about it. Text of a 5 minutes talk I gave at the 2nd FIM International Orchestra Conference 7-9 March 2011 in Amsterdam. (FIM stands for Fédération Internationale des Musiciens.) Click here to watch the video-recording of the actual talk which was a bit longer due to some improvising.

 

Het kan ook met goedkopere orkesten. NRC 13 november 2010. Een polemisch artikel waarin ik stel dat het beter is om op alle orkesten samen te bezuinigen dan opnieuw enkele orkesten op te heffen, omdat het eerste tot een verdere terugloop in gebruik zal leiden, terwijl het tweede bij kan dragen aan de broodnodige vernieuwing van de orkestpraktijk.

 

High, Serious and Popular Art Events (2010) Paper presented at the ESA-Art Midterm Conference September 2010 Guildford England.

 

The Value for Artists of Work and Income. A Rational Interaction Explanation of Low Incomes in the Arts. Paper presented at the16th International Conference on Cultural Economics in Copenhagen 2010

 

'Waarde van Kunstarbeid voor Kunstenaars' De Witte Raaf 24(144) 2010

 

Why are artists poor. 2009 Text of lecture given at Tohoku University of Art and Design in Yamagata, Tokyo University of the Arts and The National Museum of Art in Osaka, Japan. Text of the lecture in English. Text of the lecture in Japanese. Powerpoint slides in English and Japanese. なぜアーティストは貧乏なのか?

 

Aspects Contributing to the Exceptional Nature of the Economy of the Arts. Decentre. Concerning Artist-run culture | À propos de Centres d'Artistes. Toronto, YYZBOOKS, 2008

 

'Individuele Subsidies voor Kustenaars zijn aan Vervanging toe'. Second Opinion. L. v. Braak and G. Luyten. Rotterdam, NAI-publishers.2007

 

'Nieuwe tijden, nieuw publiek, nieuwe kunst. .' Boekman 19 (72): najaar 2007

 

'Juist de elite heeft de klassieken verkwanseld.' Nexus 47.2007

      Polemische tekst als vervolg op mijn speech tijdens de Nexus Conferentie: New Notes Towards the Definition of Western Culture, Part 1. The Classics, Art and Kitsch. Amsterdam 11 November 2006

 

From High to New Art Amsterdam, Vossius Pers / Amsterdam University Press: 2006

Text inaugural lecture on graying of high art audiences and informalization in consumption practices of non-high art performances.

 

Van Hoge naar Nieuwe Kunst, 2006, Inaugurele rede..

Tekst inaugurele rede over vergrijzing van het hoge kunst publiek en de informalizering van de consumptie praktijken bij niet-hoge kunst evenementen. 

 

Let’s Forget about the Cost Disease (Version July 2005) Unpublished article. `

    This article is very critical about the cost disease theory as developed by William Baumol and the way economists and policymakers apply this theory.

'Consumentensubsidies bieden geen oplossing. Wie betaalt en wie profiteert?' Boekman 17 nr 62 Kunst en Geld (winter 2005)  (ISSN 1571-5949) (Article)

Subsidieconventies in de kunstwereld zijn onderhevig aan verandering. Nadat decennialang  de productie van kunst gesubsidieerd werd, zien we de afgelopen tijd meer aandacht voor subsidie aan kunstconsumenten, zoals een laag BTW-tarief en aftrekbaarheid van culturele donaties. Maar is de samenleving wel gebaat bij dergelijke subsidies?

‘Geld trekt’ Boekman 17 nr 62 Kunst en Geld (winter 2005)  (ISSN 1571-5949)  (Column)

 

'De Kunstfabriek tussen Hoog en Laag. Een Sociologische Benadering' in Pieter van Os De Kunstfabriek (Book section) 2005

 

`Becker moet eerste plaats in 'all time favourites' delen met Bourdieu' Roest 22, november 2004, 14-5 (ISSN 1566-0923) (Column.)

 

The Autonomous Artist still Rules the World of Culture. A Portrait of the Artist in 2015. Artists Careers and Higher Arts Education in Europe. I. Jansen. Amsterdam, Boekmanstudies: 55-66. (ISBN 90-6650-079-4) 2004 (Book section)  

The prediction that the autonomous artist will have died out in ten years time is based on quicksand. After all, fundamental changes in the culture sector take centuries not decades. And this certainly holds for the development of the autonomous artist.

‘Barriers in the Arts. How and why do Governments assist in the Creation of Formal and Informal Barriers in the Arts?’, Paper presented at the 6th Conference of the ESA Research Network for the Sociology of the Arts, Rotterdam, November 3-5, 2004 (Paper)

`Leven op de Rand' Desipientia 11, nr 1, april 2004 p.24-28 (ISSN 1386-1069)

        Dit is zowel een kortere versie als een vervolg van eerder genoemd artikel in de Witte Raaf: `Grote Offers, Vele Slachtoffers'.

 

‘De grenzen van een grensgebied’ Boekman 16 nr 58/59 Kunst en Wetenschap (voorjaar 2005)  (ISSN 1571-5949) 80-1. (Column)

 

`Poverty in the Arts is Structural' Review of Cultural Economics (Journal of the Korean Association for Cultural Economics 6 - 1 (June 2003) p. 13-26 (ISSN 1598-6713 (Article)  Click here for download'

Subsidization may contribute to the poverty in the arts. This article is an extended version of: Hans Abbing (2003) ‘Support for Artists’ in Ruth Towse ed. Handbook Cultural Economics Cheltenham, Edgar Elgar

 

`Grote Offers, Vele Slachtoffers' De Witte Raaf 106 (november-december 2003) p.15-17 (Article) 

    Kunstenaars offeren zich op en betalen een (te) hoge prijs.

 

`Verschraling van de Cultuur op de Vrije Markt'  Groene Amsterdammer 127, nr. 45 (8 November 2003) p.44-45 (Book Review of Joost Smiers Arts under Pressure

    Bespreking van het boek Arts under Pressure, Promoting Cultural Diversity in the Age of Globalization, London, Zed Books, 2003

 

`De uitzonderlijke economie van de kunst'  Groene Amsterdammer 127, nr. 35 (30 Augustus 2003) p.24-27

 In de Groene van 30 Augustus 2003 (jaargang 127, nr. 35) verscheen op p.24-27 een artikel van Hans Abbing, getiteld De uitzonderlijke economie van de kunst. Het artikel gaat over offer en opoffering van kunstenaars en poneert de stelling dat het ideaal van het Romantisch kunstenaarsschap heeft bijgedragen aan de huidige grote aantallen kunstenaars die overwegend arm zijn.

 

‘Support for Artists’ in Ruth Towse ed. Handbook Cultural Economics Cheltenham, Edgar Elgar 2003 (Book section) .

    Subsidization may contribute to the poverty in the arts.

 

‘Het probleem is het aantal’ BBK KRANT 253, september 2002, 14-5. --> (Article) 

    Er zijn (te)veel kunstenaars.

 

‘Arm, rijk of misleid’ Roest, Tijdschrift voor Geschiedenis en Cultuur 13, juni 2002  (Article)

    Subsidies kunnen bijdragen aan de armoede in de kunst

 

`The economy of the arts in the long run’, paper presented at the Jubilee Conference KCW `The long run”, January 2000 in Rotterdam (Paper)

 

Dertien verhalen uit de praktijk. Kunst Onderzocht. Intomart. Hilversum, Intomart  (Book section) .

 

`De symbiotische verhouding tussen overheid en beeldende-kunstmarkt’ in T.Gubbels  Visies op beleid en markt Amsterdam: Boekmanstichting. 1998 (Book section)  

 

Gifts with Interest, Why do governments, firms, private donors, and artists subsidize the arts? The Tenth International Conference on Cultural Economics and Planning , held in Barcelona in Juli 1998. (Paper) `

 

Verhuld vertoon. Het Holland festival als overheidsgeschenk Een Nederlands wonder. Vijftig jaar Holland Festival. J. Voeten. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers / Stichting Holland Festival: 240. 1997(Book section)

                             Though this article has the same title as the 1997 book section, the content is altogether different.

 

`The Artistic Conscience and the Production of Value'  in: Arjo Klamer The value of culture Amsterdam: Amsterdam University Press 1996 (Book section)  

 

`De prijs van sponsoring' De Witte Raaf Brussel 1997 (Article) 

 

`De opdrachtgever zit tussen de oren ... en heet overheid' in   Opdrachtkunst  red. A. Barnard en A. van der Werff, in de Serie Onderbreking, Kampen, Van der Leeuwstichting / Kok 1996 (Article) 

 

`Verhuld Vertoon' De Witte Raaf nr.59 (jan.febr.) Brussel 1996 (Article) 

                       Though this article has the same title as the 1997 book section, the content is altogether different.

 

`Two steps back or one forward' Boekmancahier VII, nr.62 1995 460‑461 (Book review)

                A review of Klamer's inaugural lecture 'The Value of Culture' Boekmancahier VII, nr.62 1995 460‑461

 

`Tien stellingen over kunst en marketing' Markeur 1993, nr.2 (Article) 

 

`Dertien stellingen over overheidskunst. Argumenten voor een aankopen en opdrachtenbeleid' Boekmancahier V, nr.16 1993

 

`De onmogelijke, uitdagende kunsteconomie' In: De kunstwereld: produktie, distributie en receptie in de wereld van kunst en cultuur; Ton Bevers e.a. (ed.). Hilversum: Verloren, 1993 (Book section)

 

De bemiddeling van eigentijdse beeldende kunst, in het bijzonder avant-gardekunst. Monopolisering, rentesubsidieregeling en KunstRAI Working Paper van het Erasmus Studiecentrum voor Kunst- en Cultuurwetenschappen, 1993.

 

`Kunst en marktgerichtheid. Over ruil, markt en ongelijke kansen.' Boekmancahier IV, nr.14, 1992, 426-445. (Article) 

 

`Externalities in the arts revisited II', paper gepresenteerd tijdens The Seventh International Conference on Cultural Economics and Planning , gehouden in october 1992 in Forth Worth, USA en tijdens het congres De Kunstwereld van de vakgroep Kunst en Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit, gehouden in april 1993 in Rotterdam. (Paper)

                            A revised and extended version of the 1992 book section 'Externe effecten van kunst' in Diels.

 

`Kunst als intuïtieve ontdekkingreis. De kunstenaar als tovenaar.' Opossum II, nr.7., 1992, 31-4 (Article) 

 

`Symmetrie in sociale relaties, op de markt en in de kunst' Boekmancahier IV nr.11, 1992 101‑104 (Review)

                        Review of Ton Bever's inaugural lecture 'Symmetrie in sociale relaties'

 

`Externe effecten van kunst. Verklaring en legitimering van de overheidsbemoeienis met kunst op lange termijn' In: Dirk Diels ed. Schoonheid, smaak en welbehagen. Over Kunst en culturele politiek Antwerpen: Dedalus, 1992 171‑212. (Book section)

                                The revised and extended version of this book section is the 1992 paper 'Externalities in the arts Revisited'.

 

Bij wijze van verantwoording, Een methodologische noot n.a.v. een economie van de kunsten, in: Boekmancahier,II, 1 (maart 1990), pp.54-55. (Article) 

 

`De kunsten en ekonomische vrijheid, Enkele notities met betrekking tot de bruikbaarheid van de neoklassieke prijstheorie en de Paretiaanse welvaartsekonomie toegelicht met behulp van voorbeelden uit de kunsten' in: Tijdschrift voor Politieke Economie, XII, 4 (febr. 1990), pp.77-90. (Article) 

 

Argumenten voor een gemeentelijk beeldend kunstbeleid, in: Culturele Raad Zuid-Holland, Dàg beeldende kunst, Den Haag, 1983, pp.13-26. (Book section)

 

On the rationale of public support to the arts: externalities in the arts revisited, in: W.S.Hendon, ed., Economic policy for the arts, Cambridge (Mass.), 1980, pp.34-42. --> (Book section)

 

Economie van de culturele dienstverlening, in: R.M.Lapré (red.), De economie van de welzijnszorg, Alphen aan de Rijn, 1976, pp.188-207. (Book section)

 

Profijtbeginsel, kunst en kultuur, in: Dokboek, 1971-72, no.4, pp.3-31. (Article) 

 

 

Short Articles in Daily Papers / Krantenartikelen

 

Kunstenaar kan niet zonder kunstmarkt Volkskrant 15 – 6 – 2000

 

Abbing, Hans en Pieter van Os Meer overheidsgeld is niet altijd goed voor de kunsten NRC 6–11– 2000, p. 7.

 

Kunstsubsidies? Parool 31-12 -1998

 

Kunst en geld, Is kunst een zaak van de elite?, in: Nieuwsblad van het Noorden, 23 febr. 1990, p.29.

 

 

 [home ]  [ top ]   [ up ]    [ send e-mail ]

 

.